V posluchačském deníku jsem měl založený posluchačský průkaz. Nascanoval jsem také koncesi a vysvědčení, které jsem dostal na zkouškách.

Toto už vlastně nebude potřeba. Všichni už mají třídu A.